Presentació FORMAT WENDE SPEAK SL

 

FORMAT WENDE SPEAK SL és una empresa formada per professionals especialitzats en consultoria , formació i desenvolupament de Recursos Humans.

· Disposem d’àmplia experiència dins de l’àmbit dels recursos humans i especialment en temes de formació i consultoria dins del sector públic – Administració Pública (Generalitat i Administració Local) com del sector privat.

· Formas-t disposa d’una cartera de serveis que s’actualitza constantment i que ofereix una sèrie d’activitats , continguts formatius i projectes amb l’objectiu de millorar i ajudar al desenvolupament personal i professional dels participants per tal de donar resposta a les necessitats formatives del món actual.

· Aquestes activitats , continguts i projectes sempre es dissenyen “a mida” de la organització i del col·lectiu destinatari. La formació i la consultoria a mida té la finalitat de millorar el funcionament dels aspectes organitzatius (horaris, calendaris, espais..) de les accions a desenvolupar.

· Moltes de les accions tenen sentit si es dissenyen específicament per a grups professionals amb necessitats formatives comunes, donat que els resultats són més positius i enriquidors per a l’equip format. Amb l’aplicació d’aquest sistema “a mida” es pot assegurar que s’obtindrà una formació de gran utilitat, eficaç i per sobre de tot, aplicable per al col·lectiu al qual s’ha adreçat l’acció formativa.

Professionalitat
Experiència
Actualització constant
Accions “a mida”
Aplicabilitat
Creativitat
Innovació