Recursos Humans

· FORMAT WENDE SPEAK SL disposa d’un grup de professionals (pedagogs, periodistes, psicòlegs, advocats…) organitzats , amb amplia experiència de treball amb l’ Administració Pública (Generalitat i Administració Local) , que col·laboren com a suport tècnic en el desenvolupament dels projectes.

· Aquest grup de professionals, actualment, està desenvolupant tasques docents i de consultoria en formació amb diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya i en el sector privat.