. Administració Pública

DEPARTAMENT - ORGANISME

PROJECTES DESENVOLUPATS

Generalitat de Catalunya

Departament de la Presidència.
Direcció General d'Atenció Ciutadana

· Disseny , implantació , desenvolupament i consolidació del Pla de formació dels teleoperadors del Telèfon d’ Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya – 012

· Disseny d’accions formatives “a mida”: Atenció telefònica, comunicació i atenció al ciutadà, …

· Disseny del Manual de procediments dels teleoperadors del 012 (Anys 2006 – 2007)

Generalitat de Catalunya

Departament de la Presidència.
Direcció General d'Atenció Ciutadana
ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

· Docència en l’ Àrea de comunicació i atenció al ciutadà: Disseny i desenvolupant ,entre d’altres, els Tallers de Gestió de conflictes en atenció al ciutadà
(Anys 2005-2008)

· Desenvolupament de tasques de consultoria en Projecte de Disseny de Plans de formació “ a mida”
(Any 2008)

. Sector privat