Metodología

 

· Les activitats i accions formatives es desenvolupen mitjançant una metodologia tipus taller: interactiva i participativa, amb treballs i jocs individuals i grupals per afavorir la participació dels alumnes i per a facilitar la transferència dels aprenentatges.

· No es tracta “d’aprendre conceptes” per a emmagatzemar-los, sinó de “vivenciar-los” a efectes de ser capaços de treballar amb ells i és per això que les sessions de formació es basen en activitats d’anàlisi i de reflexió sobre la pròpia situació i problemàtica, defugint de les classes lectives amb un alt contingut teòric.

· Les accions formatives es plantegen com un espai pràctic de reflexió i discussió orientat a compartir i afavorir l’ intercanvi d’experiències per a millorar conjuntament.

Pràctica
Participativa
Espais de reflexió
i discussió